Bộ Gậy Golf Nữ Cleveland Bloom

Bộ Gậy Golf Nữ Cleveland Bloom
Giá: 20,800,000 VNĐ
Giá: 17.680.000 VNĐ
Số lượng:
Gọi tư vấn: 0908 503 530 (từ 8:00 - 21:00 hằng ngày)
Bộ Gậy Golf Nữ Cleveland Bloom
Club Loft Lie Length Swing Weight
Driver 14.00° 60.00° 44.25" C5
3-Wood 19.00° 59.00° 41.625" C4
5-Hybrid 23.00° 63.00° 38.625" C4
6-Hybrid 27.00° 63.50° 37.75" C4
7 Iron 31.00° 63.00° 36.50" C5
8 Iron 35.00° 63.50° 36.00" C5
9 Iron 39.00° 64.00° 35.50" C5
PW 44.00° 64.50° 35.00" C5
SW 56.00° 64.00° 34.75" C6
Putter 4.00° 70.00° 33.00"
Tài khoản ngân hàng
Email : ldhvan@yahoo.com
Hotline : 0908.503.530

Kinh Doanh

Kinh Doanh