Bộ Gậy Golf Nam Cleveland CG Box

Bộ Gậy Golf Nam Cleveland CG Box
Giá: 24,500,000 VNĐ
Giá: 20.825.000 VNĐ
Số lượng:
Gọi tư vấn: 0908 503 530 (từ 8:00 - 21:00 hằng ngày)
Bộ Gậy Golf Nam Cleveland CG Box
P6 1W 3W 4U 5I 6I 7I 8I 9I PW SW PT
Head Materials                      
Finishing/sole Mirror finish                   Head: PVD finish. Interface: milling
Loft 10.5 16 24 27 30 33.5 37 41 45 55  
Lie 58 58 60 61.25 61.75 62.5 63.25 64 64.5 65  
Club length 44.75 42.5 40.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25 34.75 34
Balance D0             D1 D2 D3  
Tài khoản ngân hàng
Email : ldhvan@yahoo.com
Hotline : 0908.503.530

Kinh Doanh

Kinh Doanh